Pages

Minggu, 13 Januari 2013

Contoh Surat Kuasa


Yang bertanda tangan di bawah ini :
            nama                : Prof. Dr. Hj. Nuri Yusmalia, S.E
            alamat              : Jalan Mayor Zen Lrg. Tenang No.20 B RT.07 RW.02 Kecamatan  
                                      Kalidoni Kelurahan Sei Selayur
            umur                : 32 tahun
            pekerjaan         : Komisaris
            no. KTP           : 13091997
Dengan ini memberi kuasa kepada:
            nama                : Nabila Az-Zahra
            alamat              : Jalan Yayasan 1 No. 1871 A RT.20 RW.11 Kecamatan Ilir Timur II                                                Kelurahan Sei Buah
            umur                : 30 tahun
            pekerjaan         : General Manager
            no. KTP           : 11081997
            hubungan        : Rekan kerja

Untuk menghadiri rapat di PT.Indah Farma pada hari Kamis, 24 Desember 2012 Pukul 11.00 WIB. Surat ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
                                                                                                    Palembang, 21 Desember 2012
          Penerima Kuasa                                                                                    Pemberi Kuasa


 Prof. Dr. Hj. Nuri Yusmalia, M.Sc.                                                   Dr. Nabila Az-Zahra, M.Th.

0 komentar:

Posting Komentar